After the Wedding-Efter brylluppet (2006)

Regie: Susanne Bier | 122 minuten | drama | Acteurs: Mads Mikkelsen, Sidse Babett Knudsen, Rolf Lassgård, Stine Fischer Christensen, Mona Malm, Christian Tafdrup, Niels Anders Thorn

Het verhaal van ‘After the Wedding’ gaat vooral over de morele dilemma’s waar mensen zich voor geplaatst kunnen zien en hoe zij daar onder zekere omstandigheden op kunnen reageren. Susanne Bier heeft ons als regisseur eerder verrast met het uiterst dramatische ‘Brothers’. Dit keer heeft zij niet helemaal de dramatisch sterke impact van ‘Brothers’ kunnen evenaren. Toch is er wederom een mooi werkstuk van haar hand gekomen. De filmmaakster is er in geslaagd morele dilemma’s geloofwaardig uit te werken. Hoe kunnen goede bedoelingen ontaarden door allerlei in principe vileine voorwaarden die daarbij gesteld worden?

Jacob Petersen (een schitterende rol van Mads Nikkelsen) leidt een weeshuis in India dat ten onder dreigt te gaan aan geldnood. Jacob is zeer geëngageerd bij dit project en is bereid daar alles voor te doen. In principe beschouwt hij de handelingen van Westerse organisaties en ondernemingen als bijna crimineel, gezien de effecten voor de weeskinderen en de omstandigheden waaronder zij daardoor moeten leven. Alleen vanwege zijn betrokkenheid bezwijkt hij onder de zware druk die door zijn Indiase baas op hem wordt uitgeoefend. Hij is bereid om een reis naar Denemarken te maken waar een gulle geldgever in principe onder voorwaarden een grote donatie wil doen. Het belang van zijn weeskinderen weegt voor hem zwaarder dan zijn afkeer.

De geslaagde Deense zakenman Jorgen (magnifiek gespeeld door Rolf Lassgård) leidt een zeer succesvol leven in grote luxe. Jorgen blijkt de ideale vader te zijn met een dochter die op het punt van trouwen staat en een nog jonge tweeling. Jorgen last echter een vergadering af waar de geldzaken besproken hadden moeten worden. Hij nodigt Jacob uit om het huwelijk van zijn dochter bij te wonen. Daar kunnen de zaken verder besproken worden. Tijdens, maar vooral na het huwelijk komt een kettingreactie van emoties op gang..

Het verhaal ontwikkelt zich dan explosief. Jacob blijkt de vrouw van de zakenman te kennen. Het is zijn oude jeugdvriendin uit zijn wilde jaren waarin drugsgebruik een rol speelde. Zij hebben elkaar sinds zij elkaar hebben verlaten nooit meer gesproken en weten niets meer van elkaar en wat hen eventueel zou kunnen binden.

In het scenario is een aantal lagen van bedrog verwerkt. Wie heeft wie met wat bedrogen en met welke vooropgezette bedoeling zit wie nu precies in het spel? De ontwikkelingen in het scenario doen soms wat overmatig ingewikkeld aan als er weer een bedrogje wordt ontdekt, het spel is echter van hoog niveau. De dilemma’s van alle betrokkenen worden goed uitgewerkt, wie dient hier wiens belang? Is de zakenman echt alleen de gulle geldgever of houdt hij nog een aantal kaarten tegen de borst?

Het spel van alle acteurs maar vooral dat van Mads Nikkelsen is buitengewoon krachtig. Zijn bezieling spat van het scherm af. ‘After the Wedding’ confronteert ons met vragen hoe zwaar je eigen morele belangen mogen wegen afgezet tegen de gevolgen daarvan voor  – in dit verhaal – het naakte bestaan van weeskinderen in India. Kun je je veroorloven hoogwaardig moreel zuiver te zijn of laat je sociale belangen van anderen die van jou afhankelijk zijn zwaarder tellen?

Een film die zich ontpopt als een zwaar emotioneel drama. Het scenario kent een soms wat bovenmatig geconstrueerde lijn waarin mensen elkaar over en weer bedriegen. Als geheel is de film van hoog niveau.

Rob Veerman

Waardering: 4

Bioscooprelease: 16 november 2006