Bigger Than Us (2021)

Recensie Bigger Than Us CinemagazineRegie: Flore Vasseur | 97 minuten | documentaire

Kijkend naar de staat van de moderne wereld zijn er genoeg redenen om mismoedig te worden en bij de pakken neer te gaan zitten. Het klimaat verandert razendsnel, de mondiale biodiversiteit slinkt zienderogen, de bergen plastic op land en in zee nemen oncontroleerbare proporties aan en een significant deel van de wereldbevolking lijdt nog steeds onder honger, onderdrukking of gewapende conflicten.

‘Bigger Than Us’ is een met behulp van crowdfunding gefinancierde documentaire die wil laten zien hoe het anders kan en aan probeert te tonen dat we met gedragsverandering en een gezonde dosis activisme allemaal een verschil kunnen maken. We maken kennis met de achttienjarige Melati, die zich al sinds haar twaalfde inzet voor het terugdringen van de overmatige plasticvervuiling op Bali. In ‘Bigger Than Us’ zoekt ze collega-activisten op die met andere projecten proberen om van de wereld een betere plek te maken. De inhoud van de programma’s varieert. Een regionale krant tegen nepnieuws, vluchtelingen op de Middellandse Zee redden van een wisse verdrinkingsdood, actievoeren tegen gasboringen of een school opzetten om kansarme jongeren betere kansen op een mooi en succesvol leven te bieden: het zijn allemaal inspirerende initiatieven met unieke uitdagingen en een geheel eigen focus en dynamiek.

‘Bigger Than Us’ presenteert de verschillende projecten in de vorm van een raamvertelling. Je kijkt als het ware naar meerdere korte films die aan het slot aan elkaar geknoopt worden door de wat plichtmatig, simplistisch en moralistisch klinkende boodschap dat ‘een betere wereld echt begint bij jezelf’. Niet geheel onwaar, maar in werkelijkheid is het niet altijd even makkelijk voor ons wereldburgers om de bakens te verzetten als de politiek en het globale grootkapitaal niet van plan zijn om mee te werken aan het creëren van een betere, schonere en rechtvaardigere wereld. De episodische, wat gefragmenteerde vertelvorm werkt bovendien niet altijd even goed. Op het moment dat de film je in een bepaald relaas meesleept, springt ‘Bigger Than Us’ soms net iets te snel over op het volgende verhaal.

Cinematografisch schakelt ‘Bigger Than Us’ tussen grootse (vaak met behulp van drones gefilmde) en intieme beelden. Zo wordt de kijker zich niet alleen bewust van de enorme magnitude van de wereldproblemen die aan bod komen, maar ziet hij tevens welke invloed de kwesties hebben op de levens van individuen in minder gefortuneerde landen. Dit maakt ‘Bigger Than Us’ niet alleen tot een film die het hart op de juiste plek heeft zitten, maar ook tot een urgent pleidooi voor meer gelijkheid, milieubewustzijn en medeleven.

Frank Heinen

Waardering: 3.5

Bioscooprelease: 2 juni 2022
DVD-release: 3 juni 2022