Bloodlust Zombies (2011)

Regie: Dan Lantz | 84 minuten | horror, komedie | Acteurs: Alexis Texas, Janice Marie, Adam Danoff, Robert Heath, Catherine White, Lauren Todd, Sarah Dewey, Dan Lantz, Justus White, Robb Stech, Chris Ready, James Bagnell, Jerry Carter, Kevin Chick, Jordana Leigh, Amanda Scarano, Michael Kelberg, Bill Munich, Keith Lerner, Jeremy Cruts, Elizabeth McDonald, Howard Tyson

Ook in ‘Bloodlust Zombies’ is het de weer eens falende wetenschap die het losbarstend onheil veroorzaakt en wel door medewerkers van een militaire basis die in zombies veranderen. Geen zombies echter in de traditionele zin van het woord, maar personeelsleden die besmet worden en veranderen door een chemisch goedje met wat leuke bijwerkingen’… targets the brain… makes logic thought impossible… subject becomes extremely violent…’. Voorspelbaar genoeg doordat er in het laboratorium van de basis wat chemisch spul gemorst wordt. Een voorspelbaarheid die ook nu geen probleem hoeft te zijn aangezien soortgelijke ontwikkelingen tal van meer of minder geslaagde zombiefilms niet in de weg hebben gestaan. Ook de clichématigheid van het gebeuren valt op. Een militair complex dat door een alarmsituatie afgesloten is van de buitenwereld, een groep personages dat het alleen tegen de zombies moet zien te rooien en langzaam uitgedund wordt en de zombies die zich in steeds grotere getale aandienen. Dit hoeft op zich ook allemaal niet zo’n probleem te zijn, genoeg zombiefilms waarin ook dit soort situaties en ontwikkelingen verdienstelijk vormgegeven wordt.

Maar al gauw vallen de tekortkomingen van ‘Bloodlust Zombies’ op, te beginnen met de traagheid van het verhaal. De verschijningen van de qua uiterlijk niet al te schrikwekkende zombies zijn dun gezaaid. In termen van verscheurende en bloederige taferelen – waar de gemiddelde zombiefan toch steeds weer naar uitkijkt – dan wel te verstaan. En wanneer ze zich voordoen komen ze kwalitatief ook niet al te verheffend over. Het zijn belabberde of hooguit matige speciale effecten die, op enkele uitzonderingen na, niet al teveel tot de verbeelding spreken. In diverse situaties gooien de filmmakers met maar al te luide muziek om toch blijkbaar vooral te benadrukken dat de optredende ontwikkelingen spannend of ijzingwekkend zijn. Tevergeefs: het schroeft eerder het anticlimax gehalte van de film op. Ook zijn er de nodige technische tekortkomingen onder andere in de vorm van een matige belichting en een montage, die naast het nodige houterige acteerwerk en diverse weinig tot de verbeelding sprekende of niet ter zake doende personages niet overal je van het is.

Daarnaast is er veel gepraat. Over de situaties waarin de diverse personen verkeren en over wat er gedaan moet worden om hoe uit deze en gene penibele situatie te komen. En waarmee vervolgens ook weer niet al teveel wordt gedaan, wanneer diverse opgesloten personen schijnbaar maar wat doelloos en verloren ronddwalen, niet al te veel van slag lijken door de om heen heen vallende slachtoffers en zich vervolgens maar weer overgeven aan allerlei langdurige en vrij nietszeggend overkomende conversaties. Om de betrokkenheid te vergroten wordt er wat humor tegenaan gegooid. Op een paar uitzonderingen na komt dit hooguit als flauw of melig over, het werkt gewoon niet op de lachspieren. Of zou het als een soort van satire op het zombiegenre bedoeld zijn? Hoe dan ook: geslaagd is het niet bepaald. En als er dan toch ergens om gelachen wordt zal het vooral de belabberdheid van de speciale effecten en de tekortschietende en herhaaldelijk ongeloofwaardige weergave zijn.

Om de aandacht ook op andere fronten vast te houden wordt er dan ook maar wat vrouwelijk naakt opgevoerd. Leuk en aardig allemaal, maar voor de rechtgeaarde zombiefan kan en zal het, met de overige tekortkomingen die in deze productie aanwezig zijn, geen compensatie kunnen vormen voor  wat op grond van de veelbelovende titel ‘Bloodlust Zombies’ verwacht wordt. Niet al teveel tot de verbeelding sprekend acteerwerk verder. Niet alleen zijn de acteurs houterig, maar zij komen ook overtrokken en vooral ongeloofwaardig over. Pornoster Alexis Texas gaat als secretaresse herhaaldelijk maar vooral opvallend niet functioneel uit de kleren, en regisseur Dan Lantz komt als schijnbaar grappig bedoelde mislukte bewaker in beeld, maar maakt een te ongeloofwaardig sullige indruk om in het minst grappig over te komen. De overige castleden maken bij de weergave van de weinig aansprekende personages in het al dan niet houterig of op andere fronten tekortschietend acteerwerk een ook niet al te overtuigende indruk. Het maakt ‘Bloodlust Zombies’ tot een zombiefilm waarin de tekortkomingen de boventoon voeren en het als een niet al te gedenkwaardige film binnen het zombiegenre geldt.

Frans Buitendijk