Call Girl (2012)

Regie: Mikael Marcimain | 140 minuten | drama, thriller | Acteurs: Pernilla August, Sofia Karemyr, Ruth Vega Fernandez, David Dencik, Kristoffer Joner, Sverrir Gudnason, Outi Mäenpää, Magnus Krepper, Josefin Asplund, Sven Nordin, Valerie Spelman, Simon J. Berger, Dag Malmberg, Claes Ljungmark, Jennie Silfverhjelm, Björn Andersson, Sven Ahlström, Peter Carlberg, Kalle Josephson

‘Call Girl’ draait om Iris Dahl (Sofia Karemyr), een veertienjarig meisje dat haar moeder en omgeving veel problemen bezorgt. Het verhaal begint bij haar plaatsing in een opvanghuis voor jeugdigen. Tijdsbeeld: jaren 70 in Zweden, waarin een uiterst vrijmoedige seksuele moraal heerst en volop wordt geëxperimenteerd met seks en genotsmiddelen.

Iris ontmoet in het opvanghuis een vroegere vriendin. Samen komen zij bij een geheim uitstapje in de stad in contact met Dagmar Glans (Pernilla August). Dagmar lijkt een feestbeest dat van het goede leven houdt. In werkelijkheid runt zij een organisatie voor call girls en heeft zij goede contacten met hooggeplaatste figuren uit de politiek. Dagmar levert regelmatig meisjes voor feestjes en bacchanalen. In ruil voor haar discretie kan zij op bescherming rekenen.

Iris en haar vriendin laten zich door Dagmar en haar vriendjes uitgebreid fêteren en krijgen luxe kleding en geld toegestopt. Dat is voor de meisjes kennelijk easy money en zonder al te veel scrupules stappen de meisjes geleidelijk over naar de situatie waarin zij als call girl worden ingezet en min of meer prostituees zijn geworden. Het geld stroomt binnen en de feestjes zijn wild.

Als de beide meisjes op een gegeven moment toch uit dit leven willen stappen, komen vernietigende krachten los. Dagmar wil haar kip met de gouden eieren niet loslaten en zet haar onder zware druk. Wanneer de politie betrokken raakt bij een onderzoek, dreigen reputaties van notabelen geruïneerd te worden.  Ook de op handen zijnde verkiezingen zouden dan verloren gaan.

‘Call Girl’ won de International Critics Award van het Toronto International Film Festival en de Audience Award op het Stockholm Film Festival. De film is losjes geïnspireerd op een geruchtmakende zaak in Zweden in de jaren 70. Door de krant ‘Dagens Myheter’ werd in een periode vlak voor de verkiezingen een schandaal onthuld waarbij namen van bekende politici werden genoemd in een seksschandaal waarbij bekende hoogwaardigheidsbekleders als regelmatige bezoekers van een luxe bordeel met jonge meisjes werden genoemd.

In de film wordt het noemen van namen overigens opvallend zorgvuldig vermeden. De film heeft in Zweden niettemin voor de nodige discussie gezorgd. Om juridische problemen te vermijden hebben de filmmakers weliswaar voortdurend benadrukt dat de gebeurtenissen fictief zijn en niet gebaseerd op bestaande karakters, maar de zoon van Olof Palme acht het voor hem duidelijk dat in het verhaal zijn vader (destijds premier) wordt bedoeld. Hij heeft aangifte gedaan van smaad.

Het filmverhaal hinkt een beetje op de meerdere lijnen van enerzijds het ethisch-morele verval van de jonge Iris en de latere wil uit het netwerk te ontsnappen en de meer thrillerachtige ontwikkelingen door de acties van de diverse veiligheidsdiensten. De ontwikkelingen zijn echter wat voorspelbaar en de regisseur neemt nogal ruim de tijd (140 minuten) om zijn verhaal te vertellen. De film kabbelt soms wat voort, waardoor ’Call Girl’ enigszins aan zeggingskracht inboet.

Het spel van de jonge meisjes is niet altijd overtuigend, hun karakters komen nauwelijks tot verdieping. De vertolking door Pernilla August van haar rol als hoerenmadam is daarentegen ijzersterk. Zij weet perfect het evenwicht uit te beelden tussen de charmante, (meer dan) levenswijze vrouw die jonge meisjes weet te paaien en de meedogenloos calculerende criminele die weet dat zij door de risico’s die haar cliënten lopen op bescherming kan rekenen van hogerhand. Het tijdsbeeld van de jaren 70 is fraai neergezet en het sfeerbeeld overtuigend getroffen.

Rob Veerman

Waardering: 3

Bioscooprelease: 4 april 2013
DVD-release: 27 augustus 2013