De verdediging van Robert M. (2013)

Regie: Maria Mok, Meral Uslu | 90 minuten | documentaire

Artikel 18 van de Nederlandse grondwet luidt: “Eenieder heeft recht op verdediging, ongeacht de aard van het misdrijf.” Dit wordt op een zeer gevoelige manier duidelijk in de documentaire ‘De verdediging van Robert M.’. Na ‘Anker & Anker’ (2010) werken filmmakers Maria Mok en Meral Uslu wederom samen met zowel het gerenommeerde advocatenkantoor als de NCRV aan een verslag van de grootste zedenzaak in de Nederlandse geschiedenis.

Eind 2010 wordt Nederland opgeschrikt door een zeer omvangrijke zedenzaak. Het gaat om het seksueel misbruik van tientallen jonge kinderen in verschillende kinderdagverblijven in Amsterdam. De verdachte in deze zaak, Robert M., neemt de advocaten Tjalling van der Groot en Wim Anker in handen. De advocaten zijn er in tegenstelling tot vele betrokkenen van overtuigd dat ook iemand als Robert M. – die bekent heeft 83 kinderen ernstig seksueel misbruikt te hebben – recht heeft op een goede verdediging in de rechtszaal. In ‘De verdediging van Robert M.’ wordt de zaak vanuit het perspectief van de advocaten gevolgd en geeft zo een even uniek als confronterend inzicht in de akelige zedenzaak.

Het vrijpleiten van een persoon die bekent heeft 83 kinderen ernstig seksueel misbruikt te hebben levert de nodige morele dilemma’s op. De advocaten zien het echter als hun plicht om de cliënt te behandelen als ieder ander. De ouders van de slachtoffers en andere betrokkenen hebben wat meer moeite met de gevolgen van artikel 18 van de Nederlandse grondwet: het idee dat de delinquent van zulke gruwelijke daden op vrije voeten komt doet veel mensen rillen. Deze interessante tweestrijd wordt op treffende manier weergegeven in de documentaire. Door de zaak vanuit de verdediging te volgen word je als kijker nauw betrokken bij het strafgeding en is het mogelijk om je eigen conclusies te trekken..

‘De verdediging van Robert M.’ is een interessante documentaire. Bij het volgen van de Friese advocaten is het niet ondenkbaar dat veel mensen de significantie van de Nederlandse grondwet in twijfel trekken. Het slinkse spel met de mazen in de wet is namelijk geen uithangbord voor de effectiviteit van het Nederlandse rechtssysteem.

Robin Zwaan