Death inside Hitler’s Bunker – Tod im Führerbunker – Die Geschichte von Hitlers Untergang (2004)

Regie: Michael Kloft | 80 minuten | documentaire

Deze documentaire had zonder problemen als extra feature op de dvd van ‘Der Untergang’ gekund. Dit feit onderstreept nog maar eens hoe nauwgezet de film de historisch geaccepteerde feiten volgt. De verdienste van de documentaire met de ietwat sensationele titel ‘Death Inside Hitler’s Bunker’ ligt voornamelijk in de vele zeldzame beelden over de verovering van Berlijn, waarvan een klein gedeelte zelfs in kleur.

Stapsgewijs wordt het oprukken der Sovjets getoond en de groeiende wanhoop van de bunker-bewoners. Aan het woord komen een telefonist, Hitlerjugend, een adjudant en de inmiddels zeer bekende Traudl Junge, die vertellen hoe zij sleutelmomenten destijds ervaren hebben.

De uiteenvallende nazi-hiërarchie en de waanzin van Hitlers bevelen rondom niet bestaande legers wordt gesymboliseerd door onherkenbaar in puin geschoten straten, felle branden en indringende beelden van burgerslachtoffers en gesneuvelde soldaten. Hierbij zijn ook films gebruikt uit eerder ontoegankelijke Sovjet-archieven.

Als documentair overzicht van de val van Berlijn is dit een prima exemplaar. Het enige grote manco is, dat juist het meest cruciale moment, de dood van Hitler en Eva Braun, zo oppervlakkig afgehandeld wordt. Het zal er wel mee te maken hebben, dat de getuigen zich hier juist op veel punten tegenspreken. Er is dan ook gekozen voor de meest veilige en meest geaccepteerde verklaring voor de Führers zelfmoord. Daarmee wordt het verhaal eigenlijk wat tekort gedaan. Daarna komt het geheel tot een snelle conclusie, waarbij de speeltijd blijkt omgevlogen.

Het sluitstuk van deze knap gemaakte en interessante documentaire is het uniform van Hitler en diens gebit en dat van Eva in een Russisch staatsarchief, waar men heel onorthodoxe ideeën heeft over het bewaren van zulke historisch belangrijke zaken.
Kenners van de Tweede Wereldoorlog en de gebeurtenissen van eind april ’45 in de bunker, zullen weliswaar weinig nieuwe feiten te weten komen, maar zeker genoegen nemen met nieuwe en voorheen onbekende beelden. Een aanrader voor alle geïnteresseerden.

Hans Geurts