Good Things Await-Så meget godt i vente (2014)

Regie: Phie Ambo | 90 minuten | documentaire

’Good Things Await’ is een documentaire met één hoofdontwerp: de koppige Deense boer Niels Stokholm. De door hem gefokte Deense rode koe is een zeldzaam ras, dat door de bijna tachtigjarige Stokholm in stand wordt gehouden, samen met partner Rita op een biologisch-dynamische boerderij. Los van het prachtige beeldmateriaal van het idyllische Deense boerenland in dit ‘lyrische beeldgedicht’, is boer Niels op zich al een documentaire waard.

Niet omdat een koppige boer zo’n prachtig anachronisme is in onze aan tijd en geld gebonden maatschappij, maar omdat het traditionele, kleinschalige boerenbedrijf prima lijkt aan te sluiten bij de huidige duurzaamheidsgedachte in de westerse wereld. Niels Stokholm is ook meer dan een keuterboer. Hij is een welbespraakt biodynamicus, die weliswaar genoeg heeft aan het boerenbestaan, maar ook leven wil creëren in plaats van het te vernietigen. Hij levert niet voor niets aan restaurants als Noma, meerdere keren bekroond als beste ter wereld.

We hebben al twee redenen om deze doc goed te vinden, maar er is ook nog een plot waardoor het geheel wordt gedramatiseerd. Filmmaker Phie Ambo, die een intiem beeld schetst van Niels en Rita, waardoor de kijker aan ze verknocht raakt, volgde het boerenechtpaar tijdens een juridische procedurestrijd: overheidsinspecteurs komen iets te vaak langs om erop te wijzen dat de manier waarop Stokholm zijn vee houdt in strijd is met de regels voor het welzijn van dieren. Maar de boer houdt koppig vast aan zijn opvattingen, die vergezeld gaan van prachtige uitspraken als: ‘de natuur vertelt ons wat wij niet weten’.

Wat zou het probleem zijn? Koeien krijgen niet genoeg te drinken en lopen rond in hun eigen mest. Halverwege de film doe je de overheidsbezwaren nog af als duurzame domineespraat, en je voelt mee met Stokholm wanneer de Kopenhaagse restaurantbusiness het heet onder de voeten krijgt van de perikelen. Ambo maakt echter genoeg duidelijk dat het oudere echtpaar niet alles (meer) aankan. Dat doet de documentairemaker door Niels en Rita dicht op de huid te zitten, maar altijd in vertrouwen – de succesformule voor dit soort documentaires. En dat de film vervolgens eindigt in een open maar happy end, nemen we graag voor lief.

Jan-Kees Verschuure