In Search of Pirates (2009)

Regie: Matt Bennett | 125 minuten | actie, drama, avontuur, misdaad, documentaire | Acteurs : Ross Kemp

‘In Search of Pirates’ is een driedelige documentaire van acteur en documentairemaker Ross Kemp (bekend uit onder meer de Britse soap “Eastenders”), die afreisde naar de hotspots van de hedendaagse piraterij. In Somalië, Nigeria en Zuid-Oost Azië probeerde hij zo dicht mogelijk bij het vuur te komen om de problematiek in kaart te brengen.

Langs de kustlijn van Somalië vaart Ross Kemp mee op een Europees schip dat wordt ingezet om de internationale wateren te beschermen tegen kapingen. Er wordt veel verteld voor de camera en de spanning wordt goed opgevoerd. Op de brug komen diverse meldingen van mogelijke kapingen binnen die gespannen nader onderzocht worden. Sloepen met getrainde militairen gaan op onderzoek uit en ook de helikopter wordt regelmatig ingezet. Als we als kijker eenmaal getuige zijn van een echte kaping, komen we tot de ontdekking dat de bemanning helemaal niet mag ingrijpen. En zo zien we de gefrustreerde bemanningsleden slechts het dobberend bootje dat de kapers achterlieten in vuur en vlam zetten.

In Nigeria heeft waaghals Ross met heel ander soort piraterij te maken. De meest bloederige van de wereld, nabij de haven van Lagos. Naarstig op zoek naar de oorzaken van de plaatselijke piraterij wordt de alledaagse werkelijkheid geschetst: een bolwerk van werkeloosheid, verloederde visserij, misdaad, vervuiling door vooral olie en sinds de laatste jaren ook steeds meer piraterij. Een piraterij die in handen blijkt van de MEND groepering (Movement for the Emancipation of the Niger Delta). Ooit begonnen als politieke organisatie, maar nu uitgegroeid tot een militante actie groepering en niet meer erkend door de overheid als zijnde een politieke partij. In veertig minuten worden we door een heleboel ellende geloodst die nergens echt wordt uitgediept. Verder zorgt de zoektocht van Ross naar een interview met een echte piraat voor een aardige anticlimax.

Op de derde hotspot van de reeks, de wateraders van Zuid-Oost Azië, krijgen we echt een kijkje achter de schermen van piraterij. En nu vanuit het standpunt van de piraat zelf. Zo maakt Kemp contact met verschillende piraten en heeft aardig uitgebreide interviews met hen over hun beweegredenen. Ook geven zij een uitgebreide toelichting op hun werkwijze en ze laten zelfs zien hoe bepaalde tactieken in elkaar steken. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is mag Kemp ook nog eens de vrouw van Mister Piraat interviewen, die tot wel erg opmerkelijke uitspraken komt.

De documentaireserie maakt een prima verdiepingsslag ten opzichte van de bestaande actualiteit over piraterij. We zien dat er allerlei andere zaken ten grondslag liggen aan de problematiek, zoals armoede en ongelijkheid. Tegelijkertijd spelen de echte grote boeven, de georganiseerde misdaad achter alle kleine piraatjes, geen grote rol in de documentaire. Dat is jammer te noemen, omdat het ‘grote geld’ weer eens buiten schot blijft. ‘In Search of Pirates’ is verder een interessante televisiedocumentaire, en heeft ook zeker niet de illusie om enigszins artistiek te zijn. Het doel is puur informatief en voor een groot deel op spanning belust. Kortom: ups en downs, maar wel de moeite waard.

Tristan van der Linden