Kid (2012)

Regie: Fien Troch | 90 minuten | drama | Acteurs: Bent Simons, Maarten Meeusen, Gabriela Carrizo, Rit Ghoos, René Jacobs, Sander van Sweevelt

‘Kid’ gaat over het zevenjarige jongetje genaamd Kid dat samen met zijn moeder en broer Billy op een boerderij woont in Vlaanderen. Waar hun vader zich bevindt, is voor hen onduidelijk. Zelfs de moeder weet niet waar haar man is. Ze zijn een arm gezin; moeder probeert met grootse moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Wanneer de schulden te hoog oplopen, verandert er veel in het leven van de jongens.

In negentig minuten tijd leren we veel over de personen. Want dat is het gevoel dat filmmaakster Fien Troch je meegeeft; we kijken naar de levens van échte mensen en niet zozeer naar dat van filmpersonages. En ondanks dat hun karakters diep gaan, blijft er alsnog veel verborgen. De emoties voeren de boventoon. Zij zijn in ‘Kid’ belangrijker dan de gebeurtenissen. Er is niet altijd een duidelijke verhaallijn, maar toch houdt de film je van begin tot einde in z’n greep.

De broertjes Billy en Kid hebben twee zeer verschillende karakters, en zij ervaren de gezinsproblematiek dus allebei op hun eigen manier. Met ‘Kid’ laat Fien Troch ons de wereld vanuit een kind zien. Wat de beweegredenen van de ouders zijn doet er niet echt toe. De wereld van volwassenen begrijp je immers als kind nooit helemaal.

‘Kid’ heeft vrij lange scènes, wat de kijker de kans geeft om het emotionele goed te absorberen. Verschillende interpretaties lijken hierbij mogelijk. Er zit een gelaagdheid in de film die, door kleine dingetjes, ervoor zorgt dat je als kijker de betekenis, de subtekst probeert op te zoeken. Het ‘waarom’ van sommige dingen wordt gewoonweg niet opgelost. Net als dat kinderen vaak geen antwoord krijgen op al hun ‘waarom-vragen’, simpelweg omdat ze de (volwassen) wereld nog niet helemaal begrijpen.

De emotionele stukken worden afgewisseld met wat droge humor. De herkenbare, of soms juist absurde situaties die de kinderen veroorzaken maken je als kijker aan het lachen. Ook de typische kinderlogica draagt bij aan deze droogheid. Bij de vraag aan Billy wat hij aan het kijken is, antwoordt hij simpelweg ‘TV’.

‘Kid’ is een film die indruk maakt vanwege het menselijke. Alles is op eenvoudige locaties geschoten, en dit geeft herkenbaarheid en bovenal authenticiteit. Het gaat over gewone mensen die in een simpel plattelandsdorp wonen. En juist dit alledaagse, en tegelijkertijd vaak absurde, maakt ‘Kid’ een unieke film die zeer de moeite waard is.

Jolanda Lutz

Waardering: 4

Bioscooprelease: 18 april 2013
DVD-release: 19 augustus 2013