Killer Bees (2002)

Regie: Penelope Buitenhuis | 91 minuten | horror | Acteurs: C. Thomas Howell, Fiona Loewi, Tracy Nelson, Emily Tennant, Doug Abrahams, Ralph Alderman, Casey Dubois, Michael Eklund, Noel Fisher, Tom Heaton, Mark Holden, Betty Linde

In meerdere films is het gevaar afkomstig van diersoorten tot de aanval op de mensheid overgaan. In deze film is dat het geval door ‘killer bees’, die ‘like ten times more agressive’ zijn dan gewone bijen. Een vervelende bijkomstigheid is dat als ‘one of these bees stings, it releases something called feromones…that causes other bees get agitated…European honeybees as well…’. Het een en ander belooft dus niet veel goeds voor de bewoners van Sumas wanneer de killer bees in hun streek verzeild raken en er de nodige veelbelovende confrontaties op stapel staan…

Maar helaas…wat met name opvalt aan het optreden van de killer bees is hun tekortschietende optreden. Wat herhaaldelijk slechts in beeld komt is het massaal opstijgen van de verschillende zwermen bijen en/of hun dreigende naderbij komende aanwezigheid wanneer ze tot de aanval overgaan. Wanneer de achtervolging op een slachtoffer wordt ingezet is dit te vaak tevens het laatste wat zo ongeveer te zien is: de film gaat direct of vrij snel na het begin van de achtervolging over naar een volgende scène en het slachtoffer wordt op een later tijdstip teruggevonden… en ziet er daarbij in een aantal gevallen opmerkelijk ongeschonden uit. Ook verliezen de bijen tijdens diverse aanvallen op onverklaarbare wijze hun interesse in hun slachtoffers en gaan er met onbekende bestemming vandoor. Slechts enkele keren komt het optreden van de bijen aardig uit de verf, maar dit is niet genoeg om de film te dragen en de rechtgeaarde griezelliefhebber de nodige griezel te bezorgen…

Wellicht om ervoor te zorgen dat er op andere manieren door de kijker wordt meegeleefd, wordt er vooral veel aandacht besteed aan de persoonlijke en sociale omstandigheden van verschillende hoofdrolspelers. De hele film door worden wat dit betreft de nodige taferelen voorgeschoteld van de sheriff, de mannelijke hoofdpersoon die zijn op springen staande huwelijk in stand probeert te houden en onderwijl de moeizame relatie met zijn zoon probeert te verbeteren. Zijn aanwezigheid bij de gedwongen ontruiming van diverse woonhuizen zet kwaad bloed bij veel dorpsbewoners, zodat zijn leven in sociaal opzicht ook niet benijdenswaardig is. Ondertussen raakt hij ook nog verwikkeld in een min of meer romantisch intermezzo met de vrouwelijke hoofdpersoon, die gebukt gaat onder ook niet al te rooskleurige persoonlijke omstandigheden. Naast de steeds terugkerende en te breed uitgemeten persoonlijke en sociale perikelen wordt er teveel aandacht besteed aan de onophoudelijke machtsstrijd tussen de sheriff en de gevoelloze burgemeester, die om commerciele redenen domweg verklaart dat ‘there are no killer bees in Sumas’. De houding van de burgemeester past natuurlijk in het script in de zin dat hierdoor de bijen ruimschoots de tijd krijgen om de nodige slachtoffers kunnen maken. Echter, de machtsstrijd tussen de diverse gezagsdragers en de persoonlijke en sociale omstandigheden van met name de sheriff komen te vaak in beeld en worden te langdradig uitgesponnen… en nemen vooral de plaats in van de dreiging van en de strijd tegen de bijen waar het in deze film om zou moeten gaan…

Het slot van de film is, naast de tekortkomingen die de film al heeft, een aanvullende afknapper. De bijen komen massaal op een festival in de open lucht af, maar wonderlijk genoeg wordt er geen dodelijk slachtoffer gemaakt…op een enkele uitzondering na dan. En om tegemoet te komen aan het rechtvaardigheidsgevoel van de kijker is die uitzondering… jawel: de burgemeester. De schurk krijgt zijn loon voor zijn harteloosheid en de slachtoffers die er door zijn opzettelijke nalatigheid zijn gevallen. Maar dat hij enige slachtoffer is van de hordes bijen die de op de vlucht geslagen dorpelingen omringen komt alleen maar ongeloofwaardig over. De daaropvolgende taferelen doen er nog een schepje bovenop: een groep dorpelingen is gevlucht in een schuur en durft zich niet te bewegen om niet de woede op te wekken van duizenden bijen die vlak boven hun hoofden bezig zijn een korf te maken. De spanning die deze situatie moet veroorzaken wordt teniet gedaan door de vraag hoe een dergelijke onwaarschijnlijke situatie in de gegeven omstandigheden in vredesnaam ooit heeft kunnen ontstaan…en dat vervolgens ook nog de heldin van het verhaal haar confrontatie met de bijen zo goed als ongeschonden overleeft terwijl ze zich zonder beschermend gezichtsmasker minutenlang pal in hun midden bevindt laat qua geloofwaardigheid ook niet bepaald een geslaagde indruk achter…

De voornaamste menselijke karakters zijn herkenbaar en komen in menig film in de vorm van andere personages voor: schurk, clown, heldin en held. De schurk is de al genoemde burgemeester die weliswaar niet de oorzaak van het onheil is, maar het wel in stand houdt door moedwillig de sheriff tegen te werken. De deputy moet met zijn suffig gedrag en onnozele opmerkingen voor de komische noot zorgen. De heldin is een entomologe, wiens functie het is om met haar insectenkennis de kijker van het gevaar van de bijen te doordringen en de held terzijde te staan. De held is de sheriff, de gezagsdrager die er alles aan doet om de lokale bevolking tegen het dreigende gevaar te beschermen. Het handelen van deze personages levert ook niets nieuws op. Jammer genoeg blijft de kijker, naast de overmaat aan persoonlijke perikelen, ook de bijna onvermijdelijke en goedkope love-story tussen de held en de heldin niet bespaard…

Dit is een film die qua griezel niet om over naar huis te schrijven is. Het optreden van de bijen schiet meestentijds opvallend tekort en levert slechts een paar scènes op die min of meer geslaagd te noemen zijn. De aandacht van waar het in deze film om zou moeten gaan wordt teveel afgeleid door de overmaat aan steeds terugkerende persoonlijke en sociale perikelen van diverse personages en de te lang durende machtsstrijd tussen diverse gezagsdragers. Het slot van de film is in meerdere opzichten ongeloofwaardig en zorgt er naast de overige tekortkomingen voor dat deze film voor de liefhebber van griezelfilms geen aanrader is.

Frans Buitendijk