Los amantes del Círculo Polar (1998)

Regie: Julio Medem | 112 minuten | drama, romantiek | Acteurs: Najwa Nimri, Fele Martinez, Nancho Novo, Maru Valdivielso, Peru Medem, Sara Valiente, Victor Hugo Oliveira, Kristel Diaz, Pep Munné, Jaroslav Bielski, Rosa Morales, Joost Siedhoff, Beate Jensen

Medem, regisseur van films als ‘Vacas’, ‘La Ardilla Roja’ en ‘Tierra’, is een man met een missie: hij wil de kijker een verhaal vertellen.

Vanaf het moment dat de melancholische muziek van Alberto Iglesias weg zweeft en de acteurs in beeld komen, trekt hij zijn publiek in zijn relaas. Neem bijvoorbeeld de scène waarin de achtjarige Otto en Ana door Otto’s vader worden opgehaald en zij naast elkaar op de achterbank belanden. De twee durven elkaar nauwelijks aan te kijken en zitten, uit angst elkaar aan te raken, bijna tegen de autoramen geplakt. De spanning tussen de kinderen is zo tastbaar dat de kijker zich ergens in de auto waant.

Om de verwikkelingen tussen het tweetal te beschrijven, filmt Medem afwisselend vanuit het perspectief van Otto en dat van Ana. Op rustige, bijna dromerige wijze ontrolt zich zo een liefdesverhaal, maar niet zomaar één…

De twee ontmoeten elkaar op de dag dat Ana’s vader verongelukt. Door deze samenloop van omstandigheden gelooft zij dat haar overleden vader voorleeft in Otto en valt zij als een blok voor hem. Ook Otto valt meteen voor Ana. Als zij zich aan elkaar voorstellen en ontdekken dat hun beider namen palindromen zijn – woorden die ook van achter naar voren leesbaar zijn – weten zij het zeker: zij zijn voor elkaar gemaakt.

In het huis waar zij met Otto’s vader en Ana’s moeder wonen, ontstaat een gepassioneerde relatie. Die zij proberen te verbergen. Het geheime karakter van hun verhouding verstevigt hun band. Meer en meer gaan zij in elkaar op en vergeten zij de rest van de wereld. En dat doet Medem ook: hij concentreert zich vooral op de relatie tussen Otto en Ana waardoor de andere personages bijzaak zijn en niet echt uit de verf komen. De karakters van Otto en Ana zijn wél goed uitgewerkt en maken een ontwikkeling door.

Zo is Ana in het begin een stuk praktischer en rationeler dan Otto. Met het verstrijken van de jaren wordt ze echter zachter en romantischer. Ook wordt haar liefde voor Otto puurder; ze ziet hem steeds minder als een surrogaat-vader en steeds meer als een volwaardig minnaar. Superromanticus Otto – als kind geloofde hij al dat liefde eeuwig kon zijn – wordt in de loop van de tijd juist iets rationeler. Ook krijgt zijn liefde voor Ana een extra dimensie: hij hoopt door haar liefde ook de warmte van zijn inmiddels overleden moeder terug te krijgen.

Dat de twee elkaar na hun breuk weer terug zullen zien, ligt er dik op. Toeval bestaat niet, zo meent Medem. Alle gebeurtenissen in de film hangen dan ook met elkaar samen en duiden erop dat Otto en Ana zich niet aan hun lot – hun hereniging – kunnen onttrekken. Ondanks dat ‘Los amantes del Circulo Polar’ in die zin voorspelbaar is, is het een beklemmende film. Het antwoord op de vraag wanneer en hoe zij elkaar in de armen zullen vallen, stelt Medem tergend lang uit. Op weg naar de clou valt er gelukkig nog veel te genieten: de beelden van de Finse natuur zijn ronduit overweldigend.

Medems liefdesverhaal houdt het publiek van begin tot eind in zijn greep. Sterker nog: door het verrassende slot zullen velen ook na de aftiteling nog in de ban van ‘Los Amantes del Circulo Polar’ zijn.

Patricia Jacob

Waardering: 4

Bioscooprelease: 30 september 1999