Noord Korea: Een dag uit het leven (2004)

Regie: Pieter Fleury | 48 minuten | documentaire

Regisseur Pieter Fleury heeft getracht met deze documentaire een genuanceerder beeld te schetsen van Noord Korea dan gebruikelijk is in de media. Hij heeft om die reden gekozen voor een film zonder commentaarstem. Voor de kijker die niet precies weet wat hem of haar te wachten staat duurt het daarom even voordat duidelijk wordt wie de mensen zijn die in beeld worden gebracht, en wat hun onderlinge relatie is.

Hoofdpersonen zijn de textielarbeidster Hong Sun Hui, haar jongere broer die nog studeert en haar dochtertje, die op de kleuterschool zit. Vanuit het oogpunt van een buitenstaander leiden deze mensen een leven dat doordrenkt is van doctrines en propaganda. Iedere dag, ieder moment worden zij er door hun omgeving op gewezen dat het allerbelangrijkste is in dienst te staan van de Noord Koreaanse samenleving en de Grote Generaal Kim Il Jong. Voor de individualistisch ingestelde Westerse mens een beklemmende en depressief makende gedachte. Van echte persoonlijke ontplooiing kan in zo’n samenleving nooit sprake zijn.

Toch lijken de Noord Koreanen die in deze film zijn gevolgd allesbehalve ongelukkig. Is dit maar schijn of zijn ze werkelijk tevreden met hun leven in een communistische heilstaat geleid door een dictator? Op die vraag komt geen antwoord. Maar het vermoeden rijst dat we hier toeschouwer zijn van een voorbeeld van de veerkracht van de menselijke geest, die zich aanpast aan beperkingen opgelegd door de omgeving om te kunnen overleven.

‘Noord Korea: Een dag uit het leven’ is een boeiende, ietwat vervreemdende film die meer vragen oproept dan hij beantwoordt. Dat was echter ook Pieter Fleury’s bedoeling: een film over Noord Korea maken die een discussie uitlokt.

Saskia Blokker

Waardering: 3.5

Bioscooprelease: 27 mei 2004