Street Fight (2005)

Regie: Marshall Curry | 82 minuten | documentaire | Met: Cory Booker, Sharpe James

De oude Plato wist het al: democratie is ook niet alles. Terwijl in Nederland nog volop wordt gediscussieerd over het gekozen burgemeesterschap, laat de Amerikaanse documentaire ‘Street Fight’ de uitwassen zien van een democratie. We volgen de jonge burgemeesterskandidaat Cory Booker tijdens zijn campagne, waarbij hij steeds serieuzer wordt gedwarsboomd door de zittende burgemeester Sharpe James.

In Amerika worden lokale verkiezingen op straat uitgevochten. Soms letterlijk. Zo verstoort een geluidswagen van burgemeester James een toespraak van Booker. Verder zijn er de onvermijdelijke seksschandalen en de al even onvermijdelijke schimpscheuten. James, een zwarte democraat, noemt zijn zwarte democratische tegenstander een blanke republikeinse jood. En op de verkiezingsdag worden er professionele stemmingmakers van buiten de stad aangevoerd die twijfelaars over de streep moeten trekken.

Verbijsterender nog dan de gehanteerde methoden, is het enorme kapitaal dat wordt verkwist in deze broederstrijd. Dat kapitaal wordt verworven tijdens zogenaamde fundraising partys, gezellige avondjes waarop de rijke elite geacht wordt geld te doneren aan een kandidaat. Het is jammer dat deze documentaire niet ingaat op de vraag of er misschien een tegenprestatie wordt verlangd op het moment dat de kandidaat daadwerkelijk burgemeester is.

Dat is niet de enige zwakte van deze documentaire. Het maakt evenmin duidelijk dat de toon van een campagne welbewust gekozen is, en dat dit niets zegt over het karakter van de kandidaten. Dat de jonge, knappe Booker een positieve campagne voert is even voorspelbaar als de negatieve campagne van zijn aartslelijke tegenstander. Door dit niet expliciet te benoemen en zich te focussen op de gemene streken van James en de goede daden van Booker, laadt regisseur Curry de verdenking van partijdigheid op zich.

Afgezien hiervan is ‘Street Fight’ een vermakelijke en leerzame documentaire. Zonder Plato nou meteen gelijk te willen geven, laat deze film je nog eens goed nadenken over de zegeningen van de democratie. Verplichte kost voor degenen die nog altijd denken dat de gekozen burgemeester het summum van democratie is. En voor alle anderen is het gewoon een prima stukje amusement.

Henny Wouters