Tokyo Stories – Zes klassieke films van Yasujirō Ozu – Eye Film – mei 2015

An Autumn Afternoon – Sanma no aji (1962)

Regie: Yasujirô Ozu | 112 minuten | drama | Acteurs: Chishû Ryû, Shima Iwashita, Keiji Sada, Mariko Okada, Teruo ...

Late Autumn – Akibiyori (1960)

Regie: Yasujirô Ozu | 128 minuten | komedie, drama | Acteurs: Setsuko Hara, Yôko Tsukasa, Mariko Okada, Keiji Sada, ...

Equinox Flower – Higanbana (1958)

Regie: Yasujirô Ozu | 118 minuten | komedie, drama | Acteurs: Shin Saburi, Kinuyo Tanaka, Ineko Arima, Yoshiko Kuga, ...

Tokyo Story – Tokyo Monogatari (1953)

Recensie Tokyo Story Cinemagazine

Regie: Yasujiro Ozu | 136 minuten | drama | Acteurs: Chishu Ryu, Chieko Higashiyama, Setsuko Hara, Haruko Sugimura, Sô ...

Late Spring – Banshun (1949)

Regie: Yasujirô Ozu | 124 minuten | drama | Acteurs: Ryu Chisyu, Setsuko Hara, Hohi Aoki, Masao Mishima, Kuniko ...

Good Morning – Ohayô (1959)

Regie: Yasujirô Ozu | 79 minuten | komedie | Acrteurs: Koji Shidara, Masahiko Shimazu, Chishu Ryu, Keiji Sada, ...