regisseur | Yasujirô Ozu

Early Summer – Bakushû (1951)

Regie: Yasujirô Ozu | 135 minuiten | drama | Acteurs: Setsuko Hara, Chishu Ryu, Chikage Awashima, Kuniko Miyake, ...

The End of Summer – Kohayagawa-ke no aki (1961)

Regie: Yasujirô Ozu | 103 minuten | drama | Acteurs: Ganjiro Nakamura, Setsuko Hara,Yôko Tsukasa, Michiyo Aratama, ...

Good Morning – Ohayô (1959)

Regie: Yasujirô Ozu | 79 minuten | komedie | Acrteurs: Koji Shidara, Masahiko Shimazu, Chishu Ryu, Keiji Sada, ...