The Legend of the 7 Golden Vampires (1974)

Regie: Roy Ward Baker | 86 minuten | actie, horror | Acteurs: Peter Cushing, David Chiang, John Forbes-Robertson, Julie Ege, Robin Stewart, Shih Szu, Robert Hanna, Ghan Shen, James Ma, Liu Hui Ling, Liu Chin Yung, Wong Han Chan, Chen Tien Loong, Fong Kah Ann

Na ‘Satanic Rites of Dracula’ uit 1973 hield Christopher Lee het voor gezien met zijn Dracula-vertolkingen aangezien ‘in my opinion, the presentation of the character had deteriorated, to such an extent …it really no longer had any meaning…’. En in de laatste paar Hammer House of Horror-Draculafilms met Lee in de titelrol was dit inderdaad het geval. Dracula werd ondergeschikt gemaakt aan de verhaallijnen en leek er niet meer in thuis te horen (‘they had to fit the character into the script’). Zo was in de laatstgenoemde film Dracula een kluizenaar geworden die door middel van een virus de wereldbevolking trachtte te vernietigen… en onlogisch genoeg daarmee ook zijn eigen bloedvoorziening…

Lee’s mening was voor de Hammer House of Horror studio’s geen beletsel om voor ‘The Legend of the 7 Golden Vampires’ nog opmerkelijker verhaallijnen te verzinnen: Dracula gaat naar China om van daaruit de zeven ondergeschikte vampiers te gebruiken als ‘tools of my vengeance on mankind’. Op zoek naar vampiers uit een legende komt zijn aartsvijand Van Helsing wel erg toevallig net bij hem terecht. Van Helsings metgezellen blinken uit in kung fu en moeten het met hun vechtkunsten in meerdere gevechten tegen de vampiers opnemen, waarbij ze ook nog slag moeten leveren tegen bandieten en zelfs tegen uit het graf opgestane zombies…

In deze film is het niet alleen het verhaal, maar ook nog tal van buitenissige andere zaken die aan de film zijn toegevoegd en die de gemiddelde kijker zich achter de oren zal doen krabben. Zo blijkt de prins der vampiers over onvermoede gaven te beschikken. Dracula kan zijn lichaam fysiek versmelten met dat van een slachtoffer en hij kan naar willekeur diens of zijn eigen uiterlijk aannemen. Ook blijkt Dracula al aan het begin van de film Chinees te verstaan. Verder kan hij zombies uit het graf oproepen die hij kan inschakelen voor zijn snode plannen. Ook de overige vampiers vertonen onverwachte kenmerken. In tegenstelling tot de films met Lee kunnen menselijke vampiers zich nu wel in vleermuizen veranderen. Wanneer ze zich in volle vleermuizenvlucht in hun menselijke vorm veranderen blijken ze op onverklaarbare wijze opeens volledig gekleed en gemaskerd te zijn en ook wapens bij zich te hebben. De chinese vampiers blijken geen angst te hebben voor een crucifix, maar wel voor de beeltenis van Boeddha. Net als Van Helsings metgezellen beschikken ook de chinese vampiers over flitsende kung fu vaardigheden, en een slachtoffer dat door een chinese vampier gebeten wordt verandert al na enkele seconden zelf ook in een vampier in plaats van hiervoor eerst uit het graf op te moeten staan….

Zoals gezegd, deze film is een opmerkelijke mix van de meest uiteenlopende ingrediënten: de eeuwige aartsvijanden Van Helsing en Dracula, de groepen chinese vampiers en vampierbestrijders die beiden kung fu beoefenen, bandieten, zombies, tal van weinig of nooit eerder vertoonde vampiereigenschappen..…. De diverse groepen lopen her en der door elkaar heen en voeren al dan niet massale kung fu-gevechten, zodat actie en vaart in ruime mate voorhanden zijn. Het zijn deze gevechten die de boventoon voeren waardoor de griezel enigszins naar de achtergrond verdwijnt. De aanwezige griezel is afkomstig van de vampiers die met hun gruweldaden de plaatselijke bevolking terroriseren en die we daarnaast op verschillende momenten tot stof zien vervallen. Ook de zombies zorgen voor een portie griezel door de beelden van hun oprijzen uit het graf, hun dreigende naderbij komende aanwezigheid en hun deelname in de diverse massale vechtpartijen.

Actie, vaart, spanning en griezel zijn aldus in ruime mate voorhanden, hoewel deze film duidelijk Lee’s woorden onderstreept: de aanwezigheid van Dracula is gereduceerd tot een absoluut minimum en zijn rol is wederom op uiterst kunstmatige wijze in het verhaal gepropt. In zijn eigen gestalte komt hij deze keer zelfs bijna niet voor. Op een paar minuten na beweegt hij zich met het uiterlijk van Kah door de film en komt ook in diens gestalte nog vrij weinig in beeld. Al snel rijst daardoor de vraag waarom Dracula per se in het verhaal betrokken moest worden, temeer daar ook de titel verwijst naar slechts de zeven vampiers die zijn volgelingen zijn. De geringe aanwezigheid van de prins der duisternis lijkt vooral in het leven geroepen om nog eens de confrontatie tussen de eeuwige aartsvijanden Dracula en Van Helsing mogelijk te maken, maar geeft daarnaast vooral aan dat de hoogtijdagen van in elk geval de Hammer-Dracula na deze film nu wel definitief tot het verleden behoorden…

Bij een film als deze is het de vraag in hoeverre het een en ander door de kijker nog serieus genomen moet worden, of überhaupt nog serieus genomen kan worden. De film lijkt op teveel punten te willen scoren, maar schiet daardoor qua geloofwaardigheid zijn doel voorbij als serieuze griezel- of kung fu film. Dit door de merkwaardige combinatie van kung fu en griezel met tal van nooit eerder vertoonde zaken die ook binnen de grenzen van het vampiergenre ongeloofwaardig zijn. Hoe het ook zij, onderhoudend en vermakelijk is het allemaal wel. Actie en vaart is er volop, met name in de gevechtscènes. Over spanning en griezel is ook niet te klagen, vooropgesteld dat er aan de onwaarschijnlijkheid van het een en ander niet te zwaar wordt getild. Daarnaast kan de film door de ongewone mix van ingrediënten ook wel als grappig of zelfs satirisch ervaren worden. In dat geval zullen daar dan ook zeker de in alle ernst uitgesproken waarschuwende bezweringen van Van Helsing, gespeeld door griezelfilmicoon Peter Cushing, in grote mate bijdragen. Bij deze film is het vooral een kwestie van niet op het verhaal of de onwaarschijnlijkheden letten, maar achterover zitten en genieten van het entertainment dat de film in ruime mate biedt.

Frans Buitendijk