The Perfect Bride (1991)

Regie: Terrence O’Hara | 96 minuten | thriller | Acteurs: Sammi Davis, Kelly Preston, Linden Ashby, Marilyn Rockafellow, Ashley Tillman, John Agar, Cheryl Arutt, Jered Barclay, Patricia Wilson, Allison Mack, Tamara Clatterbuck, Peter Trencher, Lysa Hayland, Mark Drexler, Louise Lewis, Art Kassul

‘Normen en waarden’

Toen het op het einde van de jaren 80 steeds duidelijker werd dat het gezin als instituut niet zo ideaal functioneerde als Ronald Reagan beweerde, werd de onderkant van het Amerikaanse gezinsleven steeds vaker het onderwerp van de thriller. Het was een thema dat de jaren 90 inluidde en tevens de opmars van de psychologische thriller markeerde.

De beste en meest kenmerkende filmreeks met dit thema is wellicht nog de ‘Stepfather’ reeks, waarin de stiefvader in kwestie gezin na gezin uitmoordt als blijkt dat ze het niet eens zijn met zijn conservatieve visie op het gezinsleven. De films leverden daarmee kritiek op het patriarchale karakter van het Amerikaanse gezin. De structuur van de films, waarbij de anonieme stiefvader als een zwarte weduwe de gezinnen en hun directe omgeving infiltreert bleek later een blauwdruk voor het subgenre. ‘The Perfect Bride’ is een tv-film die dit gegeven ongeïnspireerd kopieert.

Wat deze film onderscheidt van een vernieuwende film als ‘The Stepfather’ is dat ‘The Perfect Bride’ geen enkele kritiek levert op de nuclear family. Sterker nog, er wordt in deze film aardig gedweept met de conservatieve moraal, waardoor ‘The Perfect Bride’, bij een gebrek aan thematiek, het van het verhaal moet hebben. Een verhaal waarvan we niet alleen het einde al na de eerste scène kunnen voorspellen, maar dat ook nog eens voor de kijker wordt uitgekauwd en tevens doorgeslikt. De film laat namelijk niets aan de verbeelding over. Elke moord die toekomstige bruid Stephanie pleegt wordt getoond. Op zich geen probleem, alleen wordt elke vorm van spanning hierdoor verwijderd uit het onderzoek van Laura naar haar toekomstige stiefzuster’s ware persoonlijkheid. Erg vervelend in een film die zijn meeste tijd besteedt aan boekenwurm Laura die op onderzoek is.

Toch is het oppervlakkige brugklasniveau van het verhaal niet het grootste probleem. Het is wellicht slecht, maar daar blijft het bij. De karakters en de conservatieve moraal die ze uitdragen zijn daarentegen gewoon ronduit irriterend. ‘The Perfect Bride’ is een 90 minuten durende expositie van de conservatieve levensstijl: monopoliën met je schoonouders, naar de priester voor advies over het huwelijk en natuurlijk met het hele gezin aan elkaar plakken, want anders zou er weleens een sprankje van dat nare individualisme de kop op kunnen steken. De enige pauze die we krijgen van dit christelijke offensief is wanneer Ted enkele strippers voor z’n vrijgezellenavond krijgt. Een scène waar je na ongeveer 30 minuten vroomheid al sterk naar begint te verlangen.

De constante nadruk op de liefde van het gezin zorgt ervoor dat je het Stephanie niet al te kwalijk kan nemen dat ze de behoefte voelt iedereen uit de weg te ruimen. Je zou haar bijna gaan aanmoedigen in haar wandaden, ware het niet dat Stephanie meer een verwend nest is dan een psychopaat. Is ook niet zo vreemd wanneer de levensvisies van haar en haar slachtoffers weinig van elkaar verschillen en er eigenlijk geen reden tot conflict is. Dit creëert natuurlijk weinig achtergrond voor echt psychotisch gedrag. De meeste slachtoffers worden dan ook uit de weg geruimd omdat ze Stephanie’s ware identiteit dreigen te onthullen en niet – à la ‘Stepfather – omdat ze haar visie in de weg staan. Een vluchtige uitweg om alsnog conflictsituaties te creëren binnen het script.

‘The Perfect Bride’ is conservatieve Amerikaanse tv voor het hele gezin. Werkelijk elke vorm van aanstootgevend plezier is uit deze film verwijderd, opdat je je vooral niet vermaakt tijdens de film. Een overbodige aanvulling op het thrillergenre.

Sander Colin