The Screwfly Solution – Masters of Horror: The Screwfly Solution (2006)

Regie: Joe Dante | 59 minuten | horror | Acteurs: Jason Priestley, Kerry Norton, Linda Darlow, Brenna O’Brien, Steve Lawlor, Elliot Gould, William S. Taylor, Don House, Nels Lennarson, Steve Makaj, J.Winston Carroll, Tara Leigh, Rob Morton, Nelson Carter Leis, Bill Mackenzie

‘The Screwfly Solution’ is een film die thematisch gezien het niveau van de gemiddelde horrorfilm ruimschoots overstijgt en een aantal interessante kwesties en vragen omtrent de menselijke natuur poneert. De menselijke beschaving wordt bedreigd door een nieuw virus dat de dunne scheidslijn tussen seksuele lust en agressie bij mannen wegneemt. Het gevolg is dat mannen hun agressie ongebreideld botvieren op de vrouwen in hun directe omgeving. De wetenschappers Alan en Barney zijn van mening dat iets of iemand op deze manier doelbewust de mensheid als soort wil uitroeien. Vandaar ook de titel ‘The Screwfly Solution’, die verwijst naar methoden waarbij schadelijke insecten het paren onmogelijk wordt gemaakt zodat ze geen verdere schade aan de leefomgeving en andere organismen meer toebrengen.

Joe Dante is een regisseur die vooral bekend is geworden door horrorkomedies als ‘Gremlins’ en ‘The ‘burbs’, maar zijn bijdragen aan ‘Masters of Horror’ hebben toch vooral een serieuze toonzetting. ‘Homecoming’, zijn bijdrage aan seizoen 1, was een verkapte aanklacht tegen de Amerikaanse interventie in Irak en het beleid van Bush & consorten. In ‘The Screwfly Solution’ snijdt hij thema’s als de menselijke natuur, de (menselijke) drang tot geweld, huiselijk geweld, religieus fanatisme en de destructieve werking van menselijk gedrag op zijn leefomgeving aan. Via hoofdpersoon Barney wordt bijvoorbeeld de vraag gesteld of het niet beter zou zijn voor de aarde als de menselijke soort verdween en of een hogere macht hier wellicht ja op heeft geantwoord. Het feit dat de besmette mannen de wil van God aanvoeren als reden voor hun wandaden en slachtingen is duidelijk een vingerwijzing naar religieuze fanatici. De horror zit hem in deze film in het alledaagse dat plots niet meer zo alledaags is. Het maken van een vliegreis of het bezoeken van de plaatselijke buurtwinkel wordt ineens een hachelijke en potentieel levensgevaarlijke onderneming. Deze toestand van algemene desperaatheid wordt treffend geïllustreerd door de gedwongen omzwervingen van de vrouwelijke hoofdpersoon. Een minpuntje is dat de film naarmate de tijd vordert af en toe enigszins inzakt en dat men te veel thema’s in een film van een uur heeft proberen te proppen. Thematisch is er genoeg materiaal aanwezig voor een film van dik twee uur. Dit neemt echter niet weg dat ‘The Screwfly Solution’ tot de betere afleveringen uit deze reeks gerekend kan worden.

Frank Heinen