Tous les chats sont gris (2014)

Regie: Savina Dellicour | 85 minuten | drama | Acteurs: Manon Capelle, Anne Coesens, Dune de Braconier, Danièle Denie, Alain Eloy, Bouli Lanners, Aisleen McLafferty, Jacques Picron, Benoît Verhaert, Alexandre von Sivers

De vijftienjarige Dorothy (Manon Capelle) leidt een ogenschijnlijk doodgewoon leven. Ze woont met haar welgestelde ouders en zusje in een mooi, groot huis. Omdat het vakantie is, trekt ze er elke dag op uit met haar beste vriendin Claire. Stiekem experimenteren ze met alcohol, sigaretten en jongens. Kortom, ze doet wat meisjes van haar leeftijd doen. Toch heeft ze het gevoel dat er iets niet helemaal klopt. Want is de man die zich door haar pappa laat noemen, wel haar biologische vader? Wanneer ze haar moeder er naar vraagt, gaat die acuut in de ontwijkende modus. En dan wordt ze ook nog, geheel buiten haar weten om, in de gaten gehouden door een privédetective.

De man, Paul (Bouli Lanners), schaduwt haar waar ze gaat. Wanneer zijn dagtaak erop zit, trekt hij zich eenzaam terug. Na lang in het buitenland te hebben gewoond, is de Waalse plek van handeling weer zijn thuis. De verhuizing is hem ingegeven door het overlijden van zijn vader. Maar er is nog een doorslaggevende factor van betekenis. Hij is er van overtuigd de vader van Dorothy te zijn.

Een ontmoeting kan niet lang uitblijven. Paul durft echter geen open kaart te spelen. Als Dorothy, bevangen door de raadselen omtrent haar afkomst, naar hem toekomt met de vraag of hij haar biologische vader kan vinden, speelt hij het spel dan ook heimelijk mee. Wat er zich daadwerkelijk in het verleden heeft afgespeeld, blijft in nevelen gehuld. Totdat Dorothy steeds dichter bij de waarheid komt.

De schijnbare vernuftigheid van dit plot wordt teniet gedaan door de vele toevalligheden. Want is het geen toeval dat Paul een detective van beroep is? Is het geen toeval dat net als hij weer terug in het land is, zijn dochter vragen begint te stellen over haar biologische vader? En dat de uiteindelijke waarheid van haar conceptie vastligt in een ongelukkig gebeurtenis, in plaats van de personages zelf? ‘Tous les chats sont gris’ is een illustratie van veilig schrijverschap.

Dat werkt door in de cinematografie, die ondanks dat het zijn effectiviteit nooit verliest ook nooit uitzonderlijk wordt. Zo brengen de levendige geluids- en beeldeffecten de toeschouwer in het hoofd van de personages. Als gevolg spelen dit soort effecten erg in op de emoties. Maar de film kan zich niet onttrekken aan het gevoel dat dit soort gemoedsprikkels doelbewust worden gezocht. ‘Tous les chats sont gris’ mist uiteindelijk vooral spontaniteit.

Wouter Los

Waardering: 3

Bioscooprelease: 21 januari 2016