Waves of Burlesque (2023)

Recensie Waves of Burlesque CinemagazineRegie: Colina van Bemmel | 27 minuten | documentaire | Met Sofia La Notte, Bustie La Tish, Mechteld Geesing

Mensen met een hobby of sterker, een passie, delen deze natuurlijk graag met anderen. Maar wat nu als je in je vrije tijd graag iets doet waarvan je weet dat mensen anders naar je gaan kijken als ze weten wat dat is? ‘Waves of Burlesque’ van Colina van Bemmel gaat over drie vrouwen in verschillende situaties, maar met één overeenkomst: ze zijn verslingerd aan ‘burlesque’.

Burlesque bestaat als kunstvorm al meer dan honderd jaar. ‘Waves of Burlesque’ laat de kijker meteen op intrigerende wijze (hernieuwd) kennismaken met deze performance kunst, door bepaalde aspecten van de kunst uitvergroot in beeld te nemen. Je ziet wel iets, maar wat het precies is, dat is gissen. En daarmee onderstreept de filmmaakster precies wat burlesque is: teasen.

Het mooie aan ‘Waves of Burlesque’ is dat Colina van Bemmel het botsen van de buitenwereld met de hobby vanuit drie verschillende hoeken laat zien. Sofia La Notte is een beginnende burlesque-performer. Bustie La Tish is al wat geroutineerder en heeft al naam gemaakt in het burlesquewereldje. Mechteld Geesing stond als 37-jarige centerfold in een van de maartedities van weekblad Panorama, in 2018. Alle drie de vrouwen staan op een ander punt in de ontwikkeling van hun hobby.

Bustie La Tish is in het normale leven een teamleider van een groep marketeers. Hoewel ze volop reclame probeert te maken voor haar show Gosh (wat haar moeilijk gemaakt wordt door de rigide advertentieregels van Facebook en Instagram), is haar werkgever niet op de hoogte van haar ‘buitenschoolse activiteiten’. Verder gaat ze in op het stigma dat aan dikke vrouwen hangt. Ze had zoveel succes met haar grappige act, dat ze daarom eigenlijk besloten heeft dat ze niet langer de funny fat girl wil zijn. Want hoezo kunnen dikke vrouwen niet sexy zijn?

Sofia La Notte geeft aan dat ze burlesque ziet als zelfexpressie. Ze heeft haar stage persona nodig, maar ze vraagt zich tegelijkertijd af wat haar in Letland wonende oma, die heel preuts is, ervan zou vinden als die wist dat haar kleindochter halfnaakt op podia staat. Tijdens haar lessen in burlesque praat ze met haar medeleerlinge ook over haar twijfels. Die angst om te delen lijkt terecht, want de jonge vrouw die al langer burlesque danst, vertelt dat ze een oud-collega tegenkwam die ongepast reageerde op haar hobby. Sofia gaat alsnog overstag en vertelt het zowel haar collega’s op de TU Delft én per telefoon aan haar oma. Vooral die scènes op haar werk voelen wel wat gefabriceerd, maar de emoties van opluchting bij Sofia zijn wel oprecht.

Mechteld heeft aan den lijve ondervonden hoe de buitenwereld reageert op haar foto in de Panorama. Nadat het blad in de schappen lag, werd ze gebeld door een opdrachtgever, die niet gediend was van haar keuze om in lingerie te poseren voor een fotoshoot. Mechteld moest het uiteindelijk bekopen met ontslag. De zaak kreeg veel aandacht in de media en Mechteld geeft aan dat ze regelmatig te horen heeft gekregen dat bedrijven haar niet meer serieus kunnen nemen. Die dubbele moraal in de maatschappij begrijpt ze niet, maar ze laat zich er niet door weerhouden. Ze put kracht uit deze fotoshoots.

Zo houdt ‘Waves of Burlesque’ in amper een half uur ons een mooie spiegel voor. Hoe zou jij reageren als je partner, collega of buurvrouw deze kunstvorm zou beoefenen? Daarnaast toont de korte documentaire dat schoonheid van het menselijk lichaam in alle vormen bestaat. Maar dat wisten we natuurlijk al.

Monica Meijer

Waardering: 3

Bioscooprelease: 11 mei 2023