Wildcat (2022)

Regie: Trevor Frost, Melissa Lesh | 106 minuten | documentaire

Amper volwassen en nog nat achter de oren belandde Harry Turner op achttienjarige leeftijd als militair in Afghanistan. De gruwelen die de jonge Brit daar moest aanschouwen, tekenden hem voor het leven en lieten fysieke, maar vooral diepe mentale wonden achter. Een ernstige vorm van PTSS en paniek- en woedeaanvallen zorgen voor een constante emotionele worsteling. Vaak openbaart die zich in de vorm van depressies, soms afgewisseld door periodes van manisch enthousiasme, plotselinge razernij of suïcidale gedachten.

Om te ontsnappen aan de mensenwereld en zijn innerlijke demonen, reist Harry naar een afgelegen stuk wildernis, diep in de soortenrijke jungle van Peru. Hier ontmoet hij Samantha Zwicker, een Amerikaanse onderzoekster en natuurbeschermer die in dit fraaie deel van Zuid-Amerika het project Hoja Nueva leidt. Het belangrijkste doel van haar werk is het redden en rehabiliteren van wilde dieren die door menselijk handelen (stroperij, illegale houtkap en dierenhandel) in de problemen zijn geraakt.

Harry lijkt de zin van en zijn plezier in het leven helemaal te hervinden als hij zich met al zijn passie en volle toewijding stort op het opvoeden van de verweesde ocelotten Kahn en Keanu. De ocelot is een vrij kleine, fraai gevlekte katachtige die in de jungles van Zuid- en Midden-Amerika rondstruint. Harry leert de katten wat ze wel en niet kunnen eten en hoe ze prooien moeten vangen. Hij probeert zijn surrogaatkinderen ook bedacht te maken op de vele gevaren die in de jungle loeren. Welke dieren zijn giftig? En welke maat kaaiman is prooi en welk formaat ziet juist een ocelot als een smakelijk hapje? Het ultieme doel is duidelijk: de jonge roofdieren de lessen leren die nodig zijn om op volwassen leeftijd een zelfstandig leven in het wild te kunnen leiden.

Het is echter niet allemaal rozengeur en maneschijn in de Peruaanse natuuroase. De aan Harry gehechte katachtigen voorbereiden op een wilde toekomst gaat ook gepaard met hartverscheurende momenten en tragiek. En die wakkeren de duistere en zelfdestructieve elementen in Harry’s karakter opnieuw aan. Zo snijdt hij zich omdat ‘de pijn hem bevrijdt van zijn mentale stress’ en komt de relatie met Samantha in woelig vaarwater. Als het moment aanbreekt waarop Harry Keanu langzaamaan moet loslaten, neemt woede de overhand en lijkt hij, gemangeld tussen zijn aanhankelijkheid aan de ocelot enerzijds en de wens en morele plicht om het dier een natuurlijk leven in de vrije wildernis te bieden anderzijds, tijdelijk in een compleet andere persoon te veranderen. Het is vrij evident dat de getraumatiseerde oorlogsveteraan zijn gemoedstoestand en mentale welzijn helemaal verbindt aan het lot van de ocelotten waarmee hij werkt.

‘Wildcat’ is dan ook veel meer dan alleen een natuurdocumentaire. Hoewel we gelukkig uitgebreid kunnen genieten van de interactie tussen Harry en zijn geliefde ocelotten, is de film vooral een psychologisch portret van twee met zichzelf worstelende zielen die proberen om verlossing en zielenrust te vinden in een wereld die ver afstaat van de maatschappij waarin ze opgroeiden. Ook Samantha blijkt namelijk mentale littekens te dragen die voortkomen uit de haat-liefdeverhouding met haar alcoholistische vader.

Hoewel ‘Wildcat’ ons volop vertederende, spannende, mooie en soms lichtelijke crue (ocelotten zijn immers roofdieren die moeten doden om te overleven) beelden voorschotelt van ravottende en lerende ocelotten en zeker interessant psychologisch kijkvoer oplevert, laat de film wel wat kansen liggen. We zien op een gegeven moment hoe Harry en Samantha stuiten op een paar illegale houthakkers die met hun kettingzaag een monumentale boom hebben geveld, maar leren verder weinig over de bedreigingen waarmee het Peruaanse Amazonewoud kampt. De bredere context van het beschermingswerk dat de twee blanke avonturiers uitvoeren ontbreekt. Daarnaast blijft het gissen naar hoe Harry en Samantha precies met elkaar in contact zijn gekomen. De exacte aard van hun relatie blijft lang verborgen achter een sluier van geheimzinnigheid. We zijn al een eind op weg voordat we erachter komen dat de verhouding tussen Harry en Samantha meer behelst dan een professionele samenwerking en zelfs verder gaat dan louter vriendschap.

‘Wildcat’ is vooral een eerlijk egodocument van een getroebleerde jongeman die zichzelf kwijt is en zijn identiteit probeert te hervinden door zijn ziel en zaligheid te stoppen in het rehabiliteren van verweesde katachtigen. Tegelijkertijd is de film een pleidooi voor natuurbescherming, maar dat element van de documentaire speelt veelal tweede viool. Wat meer structuur in de opbouw en achtergrondinformatie over het beschermingswerk van de hoofdrolspelers hadden ‘Wildcat’ goed gedaan, maar de publieke lofbetuigingen die deze indringende documentaire oogstte tijdens het IDFA 2022 zijn zeker niet onterecht.

Frank Heinen

Waardering: 3.5

VOD-release: 30 december 2022 (Prime Video)
Speciale vertoning: IDFA 2022