You Resemble Me (2021)

Recensie You Resemble Me CinemagazineRegie: Dina Amer | 91 minuten | drama | Acteurs: Lorenza Grimaudo, Ilona Grimaudo, Mouna Soualem, Sabrina Ouazani, Dina Amer, Alexandre Gonin, Grégoire Colin, Zinedine Soualem, Sana Sri, Nassima Benichou, Djino Grimaudo, Romain Royet, Agnès de Tissandier

‘You Resemble Me’ is een persoonlijk drama over identiteit en verbondenheid met een twist die je maag omdraait. In de zoektocht naar een eigen identiteit slaat het hoofdpersonage namelijk een foute weg in, mede door het ontbreken van opvoeding, zorg en begrip. Schrijver en regisseur Dina Amer laat onder andere zien dat sommige mensen en instanties het hoofdpersonage in de steek laten, omdat zij met deze film de kijker eigenlijk vraagt of wij helemaal verantwoordelijk zijn voor wie we zijn of worden. Want wat als iemand er keer op keer alleen voor staat? Of wat als iemand tussen twee culturen valt? En wat als iemand wordt gehoord, maar niemand echt luistert? Is er überhaupt één passend antwoord? Wat wel past is dat Amer haar eigen antwoorden niet doordrukt, maar de kijker achterlaat met de ruimte om een eigen mening te vormen. Alleen dat gebeurtenissen en keuzes niet zo zwart-wit zijn als ze soms lijken, is na deze film wel duidelijk.

Hasna (Lorenza Grimaudo, Lyna Sadli, Lila Aït Mouhoub, Mouna Soualem, Sabrina Ouazani, Dina Amer) en haar jongere zusje Mariam (Ilonna Grimaudo) leven deels op straat, omdat zij thuis worden mishandeld door hun ongeschikte moeder, Amina (Sana Sri). Wanneer zij van straat worden geplukt en voor de zoveelste keer bij de kinderbescherming terechtkomen, probeert een jeugdzorgwerker een andere aanpak. Hasna en Mariam worden vanaf dan van elkaar gescheiden. Voor Hasna begint er zo een lange en zware tocht langs gastgezinnen, de straten van Parijs, agressieve mannen en afwijzende instanties en functionarissen. Hasna vraagt zich steeds meer af wie ze is of moet zijn, want ze past blijkbaar nergens echt bij. En dan lijkt haar religie troost te bieden.

Terwijl Hasna steeds verder vervreemdt van de maatschappij, laat Amer de kijker vervreemden van Hasna door het personage er letterlijk anders uit te laten zien. Zo heeft de volwassen Hasna drie verschillende gezichten, namelijk die van Mouna Soualem, Sabrina Ouazani en Amer zelf. Scènes en shots waarin Soualem, Ouazani en Amer het grillige hoofdpersonage vertolken, wisselen elkaar onvoorspelbaar af waardoor het verrassingselement blijft en de kijker nooit echt een geleidelijke verandering bij Hasna ziet. Er ontstaat daardoor een uitdagende puzzel: welke versie van Hasna is dit? En waarom? In haar zoektocht naar identiteit ondergaat het hoofdpersonage flink wat gedaanteverwisselingen. Met drie acteurs voor één personage kiest Amer voor echte transformaties om die zoektocht nog wat dringender te maken.

Dat juist deze zoektocht belangrijk is om te vertellen maakt Amer vervolgens duidelijk door een heel bijzondere twist, die de kijker na een rollercoasterrit met beide benen op de grond zet. Want met een samenspel van drama en informatie wordt de zoektocht van Hasna gebruikt om aan te tonen dat iemand niet altijd samen te vatten is door wat anderen zeggen of schrijven. Iets is niet altijd zwart of wit. En daarin schuilt dan mogelijk weer een waarschuwing voor de media, omdat slordig gebruik van bepaalde stempels veel pijn veroorzaakt.

‘You Resemble Me’ is een pijnlijk portret van een kwetsbare vrouw. Daarmee nuanceert Amer voor de kijker de individuele verantwoordelijkheid in extremisme.

Jannick Engel

Waardering: 3.5

Bioscooprelease: 23 november 2023