Raised from Dust – Ju zi chen tu (2007)

Regie: Gan Xiao’er | 100 minuten | drama | Acteurs: Hu Shuli, Lu Shengyue, Zhang Xianmin

‘Uit stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren’: een passage uit het eerste bijbelboek Genesis, waaraan de titel van deze film ontleend is. In China is het christendom in sterke opkomst, ondanks tegenwerkingen van de overheid. In ‘Raised from Dust’ gaat het echter niet om de sociale positie van christenen. Centraal staat het menselijke aspect. In een klein dorp bloeit de christelijke gemeenschap: de kerkleden zijn druk bezig met voorbereidingen voor een huwelijk, en de gelovigen houden niet op elkaar met woord en daad te bemoedigen.

Toch is het leven niet makkelijk voor de hoofdpersoon, een jonge vrouw. Haar man is ziek, en ligt aan de beademing in het ziekenhuis, veroorzaakt door het inademen van, jawel: steenstof. Om in de kosten te voorzien helpt ze een dorpsgenoot die het ingenieuze idee heeft om een huis te gaan bouwen op een plek waar net een ijkpaaltje in de grond is geslagen voor een aan te leggen spoorlijn. Op die manier hoopt hij een aardig bedrag als schadeloosstelling op te strijken.

Het leven gaat sowieso gewoon door, ondanks de moeilijkheden van de vrouw. Haar dochtertje doet het goed op school, er wordt gebouwd, en haar zwager komt met z’n verloofde uit de stad terug om in het dorp te gaan trouwen. De kerk is al druk bezig met de voorbereidingen. Iedereen is weliswaar geïnteresseerd in haar welzijn, maar uiteindelijk blijft het vooral bij woorden. Men is te druk bezig of voelt zich te machteloos om echt te helpen, en zijzelf zwoegt ondertussen door zonder te klagen.

Uiteindelijk wordt de situatie echter wel erg nijpend: haar schulden bij de school zijn zo hoog, dat haar dochtertje niet langer les kan krijgen. Ze zal moeten kiezen tussen de toekomst van haar man of die van haar dochtertje.

‘Raised from Dust’ is een film met een weinig origineel verhaal, ondanks de nog altijd wat ‘exotische’ christelijke achtergrond waartegen het zich afspeelt. Dat gebrek aan originaliteit in het verhaal en in de wijze waarop de film gemaakt is, breekt uiteindelijk de film te veel op. Het resultaat is dat ‘Raised from Dust’ te saai en te sentimenteel is om echt te kunnen bekoren.

De jonge vrouw is daarbij een sympathiek personage, maar soms zou je willen dat het allemaal wat minder braaf was. Ze lijkt alles bijna gelaten te accepteren. Misschien iets wat uit haar geloof voortkomt, maar erg overtuigend is dat niet. Juist zo’n dilemma zou toch juist ook discussie, vragen en twijfels kunnen opleveren over hoe dat nou zit met God en geloof. Nu wordt alles in stilzwijgen geaccepteerd.

Ondertussen lijkt de titel te verwijzen naar de betrekkelijkheid van het leven: een boodschap die ook in het christendom voorkomt: de mens is ‘slechts stof’. En de gedachte dat uiteindelijk de een met het leven betaalt om de ander een toekomst te geven, is het christendom ook niet vreemd. Die notie maakt van ‘Raised from Dust’ overigens nog geen christelijke film: het is vooral een film over deze christelijke gemeenschap en zeker geen getuigende film of iets dergelijks.

‘Raised from Dust’ is geen slechte film, maar weet de middelmaat onvoldoende te ontstijgen om indruk te maken. Een klassiek verhaal in een mooi perspectief, maar op weinig opvallende wijze verfilmd. Niets meer en niets minder.

Daniël Brandsema