Previously Unreleased 2022

Dwelling in the Fuchun Mountains – Chunjiang shuinuan (2019)

Recensie Dwelling in the Fuchun Mountains Cinemagazine

Regie: Gu Xiaogang | 150 minuten | drama | Acteurs: Qian Youfa, Wang Fengjuan, Zhang Guoying, Zhang Renliang, Sun ...

Malmkrog (2020)

Recensie Malmkrog Cinemagazine

Regie: Cristi Puiu | 201 minuten | drama, geschiedenis | Acteurs: Agathe Bosch, Ugo Broussot, Frédéric ...

There Is No Evil – Sheytan vojud nadarad (2020)

Recensie There Is No Evil Cinemagazine

Regie: Mohammad Rasoulof | 151 minuten | drama | Acteurs: Baran Rasoulof, Mohammad Seddighimehr, Zhila Shahi, Mohammad ...