The Special Relationship (2010)

Regie: Richard Loncraine | 88 minuten | drama, geschiedenis | Acteurs: Michael Sheen, Dennis Quaid, Hope Davis, Demetri Goritsas, Adam Godley, Marc Rioufol, Mark Bazeley, Helen McCrory, Nancy Crane, John Schwab, Kerry Shale, Lara Pulver, Eric Meyers, Rufus Wright, Matthew Marsh

‘The Special Relationship’ is een Amerikaans politiek drama, waarvan de titel een dubbele betekenis heeft. Hij slaat niet alleen op de eeuwenoude band tussen Engeland en de Verenigde  Staten, maar ook op de persoonlijke vriendschap tussen Tony Blair en Bill Clinton. De film begint bij de eerste ontmoeting tussen Blair en Clinton en eindigt met Clintons terugtocht uit de politieke arena. Tussendoor beleven we het einde van het Noord-Iers conflict, de affaire Lewinsky en de gebeurtenissen in Kosovo.

Het levert een drama op dat zelden overtuigt. Dat komt minder door wat hij biedt dan door wat ontbreekt. ‘The Special Relationship’ mist de intelligentie van ‘The Deal’, de dramatische diepgang van ‘The Queen’ en het intellectueel gehalte van ‘The West Wing’. In plaats daarvan zien we twee regeringsleiders die op een simplistische manier spreken over politieke affaires, en die zich daarbij gedragen alsof Engeland en de Verenigde Staten alle wijsheid van de wereld in huis hebben. Bovendien beslissen deze regeringsleiders alles zelfstandig, waarbij influisteringen van adviseurs en partijgenoten er niet toe doen.

Deze simplificatie wordt pas echt storend als het over Kosovo gaat. Blair ziet op televisie (in bed, met een huilende echtgenote naast zich) wat er voor gruwelijks gebeurt in Kosovo. ‘Potverdrie’, zie je Tony denken, ‘dat zoiets zomaar kan’. En vervolgens gaat hij actie ondernemen, om al dat vreselijk leed te stoppen. Het idee dat de persoonlijke gevoelens van een regeringsleider een beslissende rol spelen bij zoiets complex als inmenging in een buitenlandse burgeroorlog, is niet serieus te nemen.

Wat ook al niet meewerkt zijn de sterke anti-Europese toon, de matige dialogen (die vooral worden gebruikt om de kijker in te lichten over zaken die de regeringsleiders zelf allang weten) en het feit dat Dennis Quaid niet de jeugdige uitstraling van Clinton heeft, maar eerder overkomt als een zelfingenomen plattelandsfilosoof.

Het verbaast dat kwaliteitszender HBO verantwoordelijk is voor dit matige product. De film ziet er prima uit, er wordt goed geacteerd en de archiefbeelden zijn een verrijking. Wie niet afhaakt door het simplisme heeft hier misschien nog een aardige avond aan, maar de meer ontwikkelde kijker verwijzen wij direct door naar ‘The West Wing’.

Henny Wouters

‘The Special Relationship’ verschijnt donderdag 15 maart 2012 op DVD.