De vliegenierster van Kazbek (2009)

Regie: Ineke Smits | 112 minuten | drama | Acteurs: Madelief Blanken, Zura Jgenti, Kakha Kintsurashvili, Jack Wouterse, Anamaria Marinca, Peter Lohmeyer, Sylvia Poorta, Sallie Harmsen, Lasha Bakradze, Dato Roinishvili, Rick Paul van Mulligen, Zura Jgenti

In het Nederlandse oorlogsdrama ‘De vliegenierster van Kazbek’ bundelen twee ervaren kunstenaars voor de vierde keer hun krachten. Onder regie van Ineke Smits en met een scenario van de veelgeprezen en -gelezen Arthur Japin, is dit een film waarvan je op voorhand veel verwacht. Die verwachting wordt niet ingelost.

Grote boosdoener is het rommelige script. ‘De vliegenierster van Kazbek’ gaat over veel, heel veel. Over de noodzaak van hoop en verbeeldingskracht, de bevrijding van vrouw, kerkganger en Georgiër, over volwassen worden in oorlogstijd, over heimwee, over film, over dansend door het levend gaan, over ars moriendi en over taal als vriend en vijand. Dit allegaartje aan motieven levert een allegaartje aan scènes op die nooit een coherent geheel vormen. Karakters blijven vlak, een spanningsboog is er nauwelijks en door de vele perspectiefwisselingen worden gortdroge scènes afgewisseld met kinderlijke fantasietjes.

De dialogen zijn een verhaal apart. Zinnen die in een boek of in de formele setting van een toneelstuk misschien nog werken, blijken hier misplaatst. Gekunstelde en hoogdravende zinnen, die gedachten weergeven die je niet van deze eenvoudige personages verwacht. En omdat die zinnen zo gekunsteld en ouderwets zijn, komen ze ook nooit naturel uit de monden van de acteurs.

Is de film het eerste uur een goedbedoeld rommeltje, het laatste half uur ontspoort hij volledig. Dan worden de handelingen van de personages steeds merkwaardiger en wordt het sentiment op bizarre wijze de kijker door de strot geduwd. Dan ook begint de opvallend aanwezige muziek echt tegen te staan.

Veel kan ‘De vliegenierster van Kazbek’ hier niet tegenover stellen. Er zijn wat spannende verbale krachtmetingen tussen de Georgische en Duitse aanvoerder, spannend omdat de tolk hierbij een listige rol speelt. Ook is er een prachtig Georgisch lied, en zijn er wat aardige visuele spielereien. Het is niet genoeg om de kijker geboeid te houden. Zodat we alleen maar kunnen hopen dat de volgende samenwerking tussen Japin en Smits een stuk sterker uitpakt dan deze malle film.

Henny Wouters

Waardering: 2

Bioscooprelease: 8 april 2010