La noche de los girasoles – Night of the Sunflower (2006)

Regie: Jorge Sánchez-Cabezudo | 123 minuten | drama, thriller | Acteurs: Carmelo Gómez, Judith Diakhate, Celso Bugallo, Manuel Morón, Mariano Alameda, Vicente Romero, Walter Vidarte, Cesáreo Estébanez, Fernando Sánchez-Cabezudo, Petra Martínez, Nuria Mencía, Enrique Martínez, Mariano Peña, Amalia Hornero, Luís Mascarenhas

Een lichaam van een meisje wordt gedumpt in een kleurig veld vol zonnebloemen. Zal zich een harde thriller voor onze ogen gaan afspelen? Het verhaal en het karakter van de film dat zich dan verder ontwikkelt is veel breder dan de inleidende scènes doen verwachten. Wat volgt is een film die interessant is voor een breed publiek. De film is half thriller, half psychologisch drama.

Het verhaal speelt zich af in een uiterst verlaten en bergachtig gebied in Noord West Spanje. Veel dorpjes zijn vrijwel ontvolkt, veel huizen staan leeg. De achtergebleven bevolking is gevormd en getekend door het eenzame en armoedige bestaan. Zij zijn stug en achterdochtig en – net als het landschap om hen heen – zijn de morele normen geërodeerd. Van het desolate landschap is optimaal gebruik gemaakt.

Vrijwel tegelijk met dit droeve nieuws wordt potentieel heuglijk nieuws bekendgemaakt. Er is een grot gevonden, die misschien tot inkomsten vanuit toerisme kan leiden. Vanuit de stad wordt de speleoloog Esteban (Carmelo Gómez) gestuurd, die de grot moet onderzoeken. Zijn vriendin Gabi (Judith Diakhate) komt onverwacht mee, als deze nog aanvullend materiaal moet brengen. Dan volgt een tweede misdaad, waarvan de gevolgen ingenieus in het verhaal zijn verwerkt.

De film bestaat uit zes delen. Elk deel wordt verteld vanuit het perspectief van een of twee van de hoofdpersonen, die in de andere delen een bijrol vervullen. Door deze opzet leren we niet alleen de persoonlijke levens van deze personages kennen, maar leren we ook wat hun beweegredenen zijn voor hun latere handelingen, die de kijker zeker zullen verrassen. De wendingen die het verhaal regelmatig neemt, maken dat de film je daardoor voortdurend bezig houdt. Zonder meer een goede vondst in het scenario.

De mensen in de film zijn gewone mensen die geconfronteerd worden met plotselinge geweldsontwikkelingen. De film laat zien hoe mensen daar verschillend op reageren en daar op inspelen en soms persoonlijk gewin uit denken te kunnen halen. Mensen komen naar voren met hun goede en slechte karaktertrekken, zonder dat ze daarmee op eenvoudige wijze kunnen worden ingedeeld bij de ‘goeden of de slechten’.

Sommige beslissingen blijken fatale gevolgen te hebben, waarop dramatische ontwikkelingen volgen. Later komen nog fraaie morele dilemma’s naar boven. Kun je leven met een zware morele schuld en wie maakt welke keuze? Gaat het eigen belang boven alles en wie of wat offer je daarbij op?

Het spel van de acteurs is sterk, de verhaallijn is zonder meer geloofwaardig van opzet. Een sterke debuutfilm die ons naar meer van deze regisseur doet verlangen. Aanrader!

Rob Veerman

Waardering: 4

Bioscooprelease: 10 juli 2008