The Guardians Of Rome (2005)

Regie: niet bekend | 152 minuten | drama, documentaire

‘The Guardians Of Rome’ is een docudrama dat enerzijds een antwoord probeert te geven op de vraag in hoeverre het waarschijnlijk was dat Nero achter de grote brand in 64 N.C. zat en anderzijds een beeld van het dagelijkse leven in het antieke Rome probeert te schetsen. We volgen twee vrijgelaten slaven, Theseus en Celerus, die lid worden van de brigade der vigilantes, verantwoordelijk voor het bewaren van de orde binnen de stadsmuren en het blussen van eventuele branden. Dit vertelperspectief vertoont duidelijk overeenkomsten met dat van de serie ‘Rome’ die momenteel op de Nederlandse televisie te zien is en verteld wordt door de ogen van twee gewone Romeinse soldaten, maar verder lijkt ‘The Guardians of Rome’ niet echt op ‘Rome’, omdat het vooral een documentaire met een informatief karakter is, terwijl ‘Rome’ vooral bedoeld is als amusement. Zo krijgt de kijker gedurende het verhaal de nodige informatie over allerlei aspecten van de Romeinse cultuur en samenleving zoals de (juridische) verhouding tussen vrijen en slaven, de houding ten opzichte van Grieken en andere vreemdelingen, het huwelijksrecht, de Romeinse handel en de Stoïcijnse filosofie en het gevaar dat deze filosofie voor de politieke en economische inrichting van de Romeinse staat vormt. Op die manier krijgt de kijker een aardig beeld van de politieke, sociaal-economische en culturele aspecten die het leven in Rome rond 64 N.C. bepaalden.

Het acteerwerk in ‘The Guardians Of Rome’ is redelijk, maar door het informatieve karakter van de film staat het verhaal enigszins in de schaduw van de educatieve functie die deze productie vervult. Het beeld dat de film van de antieke stad Rome geeft komt behoorlijk realistisch en waarheidsgetrouw over. Rome wordt niet afgebeeld als een geheel uit marmer opgetrokken aards paradijs, maar als een stad die net als elke metropool ook zijn duistere en smerige kanten heeft. Van bouwvoorschriften had men in de oudheid overduidelijk nog nooit gehoord en ook op het gebied van de hygiëne was het nou niet bepaald een gezond tijdperk om in een grote stad te wonen. Het feit dat de Romeinen in ‘The Guardians Of Rome’ Latijn spreken (met een Engelse voice-over), draagt ook aanzienlijk bij aan de authenticiteit van de film. De mogelijke redenen die in dit docudrama gegeven worden voor de uitbraak van de grote brand komen plausibel over, net zoals het uiteindelijke oordeel over de mogelijke betrokkenheid van Nero bij de brand. Het incident kwam hem politiek gezien duidelijk van pas, maar het blijft hoogst twijfelachtig of de brand daadwerkelijk op bevel van de keizer is aangestoken zoals sommige antieke auteurs beweren.

‘The Guardians Of Rome’ is een geslaagd docudrama dat een goed beeld geeft van de Romeinse samenleving aan de vooravond van de grote brand van 64 N.C. Het is geen spectaculaire, actierijke productie à la ‘Gladiator’ of ‘Spartacus’, maar een documentaire die in een filmisch jasje gegoten is en boordevol interessante informatie over verschillende aspecten van de Romeinse samenleving ten tijde van het principaat zit. Voor liefhebbers van historische films en documentaires is ‘The Guardians Of Rome’ zeer zeker de moeite waard.

Frank Heinen